Donáška

Štúrova 12, 949 01 Nitra | +421 911 505 363

Pracovné dni
od 14.00h do 21.00h.

Víkendy
počas otváracích hodín do 21.00h